Encantados por el Pan de Azúcar.

Encantados por el Pan de Azúcar

לאחר השיעור הראשון שלי בפורטוגזית, החלטתי להצטרף לפעילות היומית שמתרחשת בכל יום לאחר השיעור. הפעילות היא בליווי אחד המורים והיא מאפשרת להכיר אזורים חדשים בריו, להכיר את שאר התלמידים, ולהתאמן...

Continue reading →

6